Image Holy Olie

behandelovereenkomst

Algemene informatie

Contactgegevens Marischa.nl:

Postadres:
Postbus 14545
1001 LA  Amsterdam

Retouradres
HOLY OLIE by marischa.nl
Signaal 95
1446 WT  Purmerend

KVK:         80724474
Telefoon: 06 14039969 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
Email:       contact@marischa.nl

Behandelovereenkomst MARISCHA.NL | Kinesiologie

Voor een persoonlijk consult Kinesiologie is een behandelovereenkomst nodig. Zodat je bewust bent dat de Kinesiologie behandeling onder de alternatieve zorg valt en hierdoor aanvullend is op de reguliere geneeskunde.  Verder is het van belang om altijd je huisarts of behandelend specialist te raadplegen indien je gezondheidssituatie daarom vraagt.

Cliënt(e) verklaart door Marischa Bergevoet te willen worden behandeld voor het verminderen van de opgegeven hoofdklacht(en) en de eventueel daarmee verband houdende klachten:

Ik heb kennis genomen van en ben akkoord met de privacyverklaring en algemene voorwaarden. Ik ben mij ervan bewust dat mijn persoons- en medische gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en verwerkt. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst. 

Ik geef toestemming voor het delen van mijn dossiergegevens in onderstaande gevallen:

Overig: