Image Holy Olie

algemene voorwaarden

Algemene informatie

Contactgegevens Marischa.nl:

Postadres:
Postbus 14545
1001 LA  Amsterdam

KVK:         80724474

Telefoon: 020 752 9850 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
Email:       contact@marischa.nl

Privacyverklaring

Wij maken je er op attent dat de aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van Marischa.nl Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Email: contact@marischa.nl

Medische disclaimer

Bij marischa.nl vind je geen medische adviezen. Raadpleeg altijd een arts bij medische klachten. Zie voor meer informatie onze medische disclaimer.

Algemeen

1. De therapeut zal de cliënt tijdens het intakegesprek uitleg geven over de Kinesiologie behandeling, en de te verwachten effecten;

2. Voor of tijdens de eerste behandeling zal de cliënt informatie geen over:
– de hulpvraag;
– gezondheid en medisch verleden;
– het onder behandeling zijn van een arts, specialist of therapeut en voor welke klacht/aandoening;
– de gebruikte medicijnen.

3. Gedurende de behandelperiode zal de cliënt de therapeut informeren over eventuele wijzigingen die zicht voordoen ten aanzien van de eerder verstrekte informatie;

4. De cliënt is akkoord met de behandelovereenkomst, voordat de behandeling start. Onderdeel van de behandelovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring;

5. Indien de cliënt onder behandeling is van een arts, specialist of therapeut, dan zal de cliënt aan hem/haar vragen of Kinesiologie past in het behandelplan;

6. Kinesiologie is geen vervanging van reguliere medische zorg. Indien de cliënt onder behandeling is bij een arts, specialist of therapeut, blijft hij/zij ook tijdens de behandelperiode onder controle van deze behandelaar en houdt de cliënt zicht aan de voorgeschreven medicatie en richtlijnen. 

Behandelingen

1. Bij Kinesiologie zijn vaak meerdere behandelsessies nodig;

2. De cliënt gaat akkoord met de actuele tariefstelling voor een behandelsessie, zoals vermeld op de website van Marischa.nl;

3. de cliënt ontvangt de factuur via de mail en kan via overboeking via de bank of contant betaald worden. 

4. Annulering van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de geplande tijd. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of bij niet verschijnen op de afspraak, worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht. 

5. Een Kinesiologie behandeling komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De therapie valt onder de aanvullende verzekering/alternatieve zorg. De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis van de cliënt. De cliënt dient de  mogelijkheid tot vergoeden zelf te checken bij de zorgverzekeraar en stuurt de factuur zelf naar de verzekering. 

 

Aansprakelijkheid

1. De cliënt gaat akkoord om voor eigen rekening en aansprakelijkheid te worden behandeld;

2. De therapeut is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliënt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik;

3. De therapeut geeft geen geneeskundige garantie en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich tijdens, dan wel na de behandeling bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Voor de zorgverzekering van de cliënt gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ten Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen).

5. De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de VBAG

 

Klachten

1. Als de cliënt een klacht heeft over de therapeut en/of de behandelingen, dan wordt hij/zij verzocht dit met de therapeut te bespreken. 

2. Bij blijvende geschillen kan de cliënt contact opnemen met de klachtencommissie van de VBAG